Biologicky odbúrateľné bezpečnostné plomby

Buďte eko!

Ekologická nezávadnosť plomby je potvrdená certifikátom BioSphere®
a normou ASTM D5511.

 

Začiatkom roku 2020 sme na trh uviedli inovatívne, ekologické a biologicky odbúrateľné riešenia v oblasti logistiky.

 

Ekologické povedomie firmy podnietilo hľadanie nových ekologických výrobkov. Rad biologicky odbúrateľných bezpečnostných plomb bol vyvinutý na riešenie problémov, ktorým čelia odvetvia uvedomujúce si potrebu ochrany našej planéty.

 

Plastové obaly sú problémom pre náš ekosystému. Väčšina plastov, ktoré skončia svoju životnosť, nie je recyklovateľná a končí jednoducho ako odpad. Recyklácia plastov je navyše ekonomicky nerentabilná, vyžaduje viac energie ako vytváranie novej výroby.

 

 

 

 

 

Potreba ochrany životného prostredia umožňuje spoločnosti zostať pred konkurenciou a byť špecialistom v tejto oblasti. Jednou z hlavných výhod našich biologicky odbúrateľných pečatí je, že sa dajú v primeranom čase rozložiť na základné zlúčeniny.

 

 

 

 

 

 

HLAVNÉ VÝHODY PLOMBY EKO SEAL

  • Stabilná počas celej doby životnosti
  • Vhodná pre dosiahnutie požadovaného výsledku
  • Netoxická pre životné prostredie
  • Účinná biodegradácia v súlade s normou ASTM D5511

home | immersafe | produkty | použitie | kvalita | kontakt

Immersafe © 2020 All rights reserved.