Kovové plomby pásové

Kovové plomby s pevnou dĺžkou sú najčastejšie používané v cestnej preprave. Obsahujú kovový plombujúci pásik, na ktorom je vyrazené číslo. Plombujúca komora je vytvorená z mechanizmu uzamykajúceho pásik, ktorý po zapečatení plomby nieje možné z komory vysunúť. Plomba je zabezpečená proti pokusom o manipuláciu. Vyrazené číslovanie na páse pri pokuje o jeho pozmenenie, zanecháva trvale viditeľné stopy poukazujúce na pokus o vniknutie do nákladného priestoru. Pečatenie touto plombou je veľmi jednoduché. Kontrola správnosti uzamknutia sa robí jednoduchým mechanickým potiahnutím plomby.

 

 

Globe Metal Seals

Plomby Globe sú schválené colnými úradmi USA a používajú ich mnohé vládne agentúry, priemyselní výrobcovia, špedície a medzinárodní prepravcovia. Dvojitý drôtový uzamykací mechanizmus zapuzdrený v plombe Globe zaisťuje vašu zásielku a poskytuje zvýšenú odolnosť proti neoprávnenej manipulácii.

 

 

Domino Lock

Domino Lock je kovová plomba s pevnou dĺžkou a kovovým štítkom. Na štítok je možné gravírovať laserom údaje ako čiarový kód, logo, postupné číslovanie.

Vďaka pevnej dĺžke nehrozí riziko, že bude plomba príliš utiahnutá, čo by mohlo spôsobiť strhnutie plomby alebo poškodiť plombu počas prepravy

 

 

home | immersafe | produkty | použitie | kvalita | kontakt

Immersafe © 2020 All rights reserved.