Plomby na špeciálne použitie

I-Seal

I-Seal je špeciálna plomba určená na aplikáciu pre malé otvory s rôznou dĺžkou drôtu. Jeho použitie je hospodárne, a ľahko sa pečatí pomocou klieští. Používa sa ako náhrada starých olovených plomb.

 

 

 

 

Twist Lock

Plomba určená na meracie zariadenia. Pečatenie sa robí navinutím linky na kolík, ktorý sa otáča okolo vlastnej osi iba v smere hodinových ručičiek.

 

 

 

Wallet Lock      Safe Lock

Plomba určená na pečatenie plombovacích vreciek. Aplikuje sa do plombujúcej komory, z ktorej musí byť pred otvorením vrecka vylomená.

 

 

 

 

home | immersafe | produkty | použitie | kvalita | kontakt

Immersafe © 2020 All rights reserved.