Bezpečnostné Plomby - High Security Seals (H)

Kvalitné plomby zvýšenej bezpečnosti, spĺňajúce registračné podmienky organizácie C-TPAT (colné a obchodné partnerstvo proti terorizmu)  sú zhodné z najnovšími štandardami ISO 17712:2013. Testované nezávislými laboratóriami s akreditáciu ISO, ktoré kontrolujú podľa aktuálnch požiadavok. Testované sú  jednotlivé parametre ako je - sila odstránenia, zabezpečenie pred neoprávneným vstupom bez zanechania stôp,  číslovanie plomb a kontlola distribúcie.

 

 

Immer Bolt

Táto plomba je vybavená anti-rotačným systémom a dvojitým číslovaním na oboch stranách pečate. Značenie je vyhotovené laserom. Spĺňa požiadavky ISO 17712:2013.

Pevnosť v ťahu> 13 kN. Zatváranie bez použitia náradia, otváranie nožnicami na oceľový drôt.

 

 

 

 

Cable Seal

Cable Seal je plomba s premennou dĺžkou vyrobená z hliníkového a oceľového drôtu. Uzamykacie zariadenie je skryté v hliníkovom tele. Vďaka drôtu z oceľového plechu je po rezaní nemožné znovu plombu zapečatiť.

 

 

home | immersafe | produkty | použitie | kvalita | kontakt

Immersafe © 2020 All rights reserved.