Depozitné obálky sú technologicky najvyspelejšie riešenia používané na zabezpečenie cenných predmetov, utajovaných dokumentov, zásielok peňazí a používajú sa v mnohých odvetviach. Vkladanie a preprava hotovosti v obchodných reťazcoch, uskladnenie vzoriek obilia v poľnohospodárstve, ba dokonca zabezpečenie fyzických dôkazov a materiálov zaslaných do laboratória. Vďaka špeciálnej plombovacej páske s viacúrovňovým bezpečnostným systémom (až 4 indikátory), viacvrstvovej fólii odolnej voči poškodeniu a zvarom s mikrotlačou zaručujú, že s obsahom nedošlo k nedovolenej manipulácii, odcudzeniu alebo akejkoľvek manipulácii.

Naše depozitné obálky sú vybavené veľkým čiarovým kódom, číslovaním a panelmi odosielateľa a adresáta. Ponúkame nepriehľadné a priehľadné verzie v rôznych veľkostiach.

There are 9 products