Bezpečnostná plomba slúži na zaistenie cenných predmetov tak, aby zabezpečila viditeľnosť pokusu o vlámanie, alebo poskytne dôkaz o manipulácií a tým spôsobom zvyšuje úroveň bezpečnosti. 

Okrem iného ponúkame plomby plastové, plomby kovové a plomby kontajnerové, ktoré sa najčastejšie používajú v priemysle, pozemnej doprave, námornej i leteckej doprave. Pozývame vás zoznámiť sa z našou ponukou bezpečnostných plomb.

There are 43 products