Ponúkame niekoľko druhov plomb s pevnou dĺžkou. Plomby páskové (kovové alebo plastové) vybavené elastickým a hladkým plombujúcim pásikom a blokujúcim mechanizmom, ktorý je odolný voči nepriaznivým poveternostným podmienkam. Pečatenie sa robí zatlačením plombujúceho pásika do plombujúcej komory. Plomby flaštičkové (Bolt plomby) sa skladajú z vretena a plombujúceho vrchnáku. Oba elementy obsahujú číslovanie aby nebolo možné plombu zameniť. V ponuke máme takisto plomby typu visiaci zámok používané v letectve a cateringu, silné vidlicové plomby a taktiež i plomby na vrecká.

There are 10 products