Sú jednorázové plomby, ktorých výhodou je jednoduchý spôsob pečatenia a nižšia cena v porovnaní z plombami kovovými. Na to aby bola plomba zaistená, stačí pretiahnuť pásik alebo strunu cez plombujúcu komoru a zatiahnuť na požadovanú dĺžku.

Plastové plomby sa používajú veľmi často a sú vhodné na plombovanie miestností, skladov, nákladných prívesov, elektromerov, meracích zariadení, cisterien, nádrží a vriec. Plombujúca komora je zosilnená kovovou vložkou, ktorá dodatočne zvyšuje úroveň bezpečnosti. Na štítku plomby je možné umiestniť informácie ako napríklad číslovanie, čiarový kód a logo firmy.

There are 18 products