Ponúkame odolné zatláčacie plomby vybavené špeciálnou plombujúcou komorou alebo veľmi odolné plomby kovové. Tieto plomby nachádzajú uplatnenie hlavne v transporte a logistike, ale aj na zabezpečenie skladov, dverí, skriniek a kontajnerov.

There are 16 products